Kalendář akcí

Sobota, 3. března 2018 -> Besedoseminář "Jak odnaučit" v UB
Datum akce:Sobota 3. 3. 2018
Začátek:10.00
Konec:15.00
Posluchač:Přihlášeno 14 z 30Cena: 550 Kč
Lektor:František Šusta
Již se nelze se přihlásit.

Psí Park ve spolupráci se SOU Uherský Brod Vás srdečně zve na besedoseminář s Františkem Šustou na téma "Jak odnaučit".

Besedosemináře jsou kombinací přednášky a besedy na konkrétní téma. Počet účastníků je limitován a seznam otázek posílá organizátor několik dnů před akcí mailem.

Odpovědi na otázky jsou pak zasazeny do probírané teorie. Součástí semináře jsou texty k samostatné práci, s jejichž pomocí se účastníci učí analyzovat a řešit předložené problémy.

Svoje otázky zasílejte nejpozději do 27.2. na mail: info@psipark.cz

Počet účastníků omezen na 30 posluchačů (bez psů).

Besedoseminář se koná v Uherském Brodě na SOU Uherský Brod ul.Vazová 2509 (za sběrným dvorem)..

Akci má na starosti: Alice Hrušková: 776 716 561

Zajímá Vás něco? Zaregistrujte se a zeptejte se!
PSÍ PARK – Cejl 76, 602 00 BRNO – 777 967 582 – info@psipark.cz