Naši svěřenci

Petra a Asali - agility

Eva a Bíšek - agility

 

Sylva Přikrylová

Sylva Přikrylová

Sylva a Brionni - poslušnost, agility

PSÍ PARK – Cejl 76, 602 00 BRNO – 777 967 582 – info@psipark.cz